Mbano yeMatemavi

The meaning behind the name Mbano

Mbano Matemavi

Mbano Matemavi is our clan.

Matemavi is our totem (mutupo).

Mbano is our praise name (chidawo).

The African elephant (nzou) is the animal symbol for the Mbano Matemavi clan.

Mbano as a Praise Name

The clan is the core of every Shona chiefdom, among the tribes of Zimbabwe and Southern Africa. It is a group of agnatically (male descendant) related kinsmen and women who trace their descent from a common founding ancestor. The foundations of the totems are inspired in poems that reference the history of the totem. Every clan is identified by a particular totem and praise name.Nhetembo yeMbano

Evo Nzou, Makunda, Maita Mbano, evo Musiyiwa,
Mwoyowevhu, zvaitwa Madzorera.
Maita zvenyu vomuGoromonzi, vokwaChikwaka.
Zvaitwa vemvuto chena, vomuDzimwe.
Maita Matemavi, Mbano yangu yiyi.
Chiuya chinenge mukaka, Chinodyiwa navasina meno,
Mhuka isina mutumbi, Chiuya chavachafema.
Maita vari pamhiri paNhora, Vari Dzimwe, muGoromonzi,
VokwaChikwaka, VaChivakanamabwe, Kuvaka nomuti unosakara
Kana kudyiwa nomuchenje.
Maita zvenyu vari Mutiwaora.
Waita waCheza naBenhura, Zvaitwa maKorekore, VaChipahomwoyo.
Aiwa tatenda Musenda, Zvaitwa, zvaonekwa vari Dzimwe.

Mbano Praise Poem

Hail Mbano, hail the elephant.

We praise you and we thank you for your achievement.

We give thanks to your great ancestors from whom you descend.

You hail from different places, from hills and valleys afar.

Thank you for your great deeds, you have made us and the ancestors proud.